En Çok Okunanlar

Çıkmış Vuk Soruları

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Çalışma Soruları Soruların cevapları sizlere olaylık olması bakımından başka bir sayfada görüntülenmektedir. Cevap Anahtarı İçin Tıklayınız.   1- Beyanname dışında ayrıca bir incelemeye ihtiyaç göstermeksizin beyannamede yazılı bilgilere dayanılarak vergi dairesince tespiti mümkün olan noksan bildirim halinde yapılan tarhiyatta ziyaa uğratılan verginin; Devamını Oku »

Araç Satışını Ba Bs Formuyla Bildirmek Gerekir mi?

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, belli bir tutarı aşan alım ve satımlarını Ba ve Bs formları ile bildirmek zorundadırlar. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler 2.el araç alımlarını da belirlenen haddi aşması durumunda Ba Bildirimlerine dahil edeceklerdir. Araç alım satım işleminin noterler aracılığı ile yapılıyor olması Ba Bs bildirimlerinin yapılıp yapılmayacağı konusunda bazı mükelleflerin kafasını karıştırmaktadır. Oysa ki noterler ... Devamını Oku »

BA BS Bildirimini Kimler Verir

vergi mevzuatı

396 seri nolu vergi usul genel tebliğine göre; Bilindiği üzere, belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirme yükümlülüğü, bilanço esasına göre defter tutan mükellefleri kapsamaktadır. 1.1.1.    Bilanço esasına göre defter tutmakta iken,  işletme hesabı esasına ... Devamını Oku »

Tek Düzen Hesap Planı

İşletmeler Muhasebe sistemini Tek Düzen Hesap Planı çerçevesi ve hesap planı doğrultusunda kurmak zorundadırlar. Hesapların çalışması, hesap planı açıklamalarında belirtildiği gibi gerçekleşecektir. Tek Düzen Hesap Planı’nda yer alan hesap sınıfları ( Ana Hesap Grupları ) aşağıdaki gibidir; 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 Hazır Değerler 100- Kasa 101- Alınan Çekler 102- Bankalar 103- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Devamını Oku »

Fiyat Enflasyonu Nedir

Piyasaya sürülen malların satış fiyatlarının yükselmesinin bir diğer kaynağı, piyasada rekabetin aksaması sonucu firmalar arasındaki rekabetin ortadan kalkmasıdır. Rekabetin ortadan kalkmasıyla kâr marjlarını artıran firmaların neden olduğu enflasyona, fiyat enflasyonu ya da kâr enflasyonu denilmektedir. Görülüyor ki, enflasyon türlerine bağlı olarak, enflasyonun farklı nedenleri vardır. Analitik olarak bu nedenleri ayırmak mümkündür. Fakat enflasyonu geliştiren bu faktörlerin hem talep hem de ... Devamını Oku »

İthal Enflasyon Nedir

İthal enflasyon uluslararası düzeyde bir olaydır. Özellikle küreselleşmenin sınırlan ortadan kaldırdığı bir dünyada uluslararası ticaret çok önemlidir. Bu sebeple bir ülkedeki enflasyon diğer ülkeleri de dolaylı olarak etkilemektedir. İthal edilen enflasyon dış ekonomiden alınır, dış ekonomi yoluyla iç fiyat seviyesi artar. Burada bir enflasyon geçişi söz konusudur. Ayrıca dünya kur sisteminin de ithal enflasyona sebep olduğu bir gerçektir. Biz burada ... Devamını Oku »

Maliyet Enflasyonu Nedir

Maliyet enflasyonu, enflasyonun arz yönünden kaynaklanan türüdür. Bir ekonomide, üretim faktörleri piyasasında rekabetin bozulması sonucu girdi fiyatlarının yükselmesinin, maliyetlerin artmasının ve dolayısıyla toplam arzın azalmasının neden olduğu enflasyon türüdür. Maliyetlerin artmasına sebep olan her unsur ya da maliyet unsurlarının fiyatlarının artması maliyet enflasyonuna sebep olmaktadır. Öyleyse maliyet enflasyonu, üretim faktörlerinin hepsinin veya bir ya da birkaçının fiyatlarındaki artışların ürünlerin fiyatlarına ... Devamını Oku »