En Çok Okunanlar

Adisyon Nedir

maliye

Gerçek usulde vergilendirilen alkollü içki servisi yapılan hizmet işletmelerinde sunulan hizmetin veya emtianın cins ve miktarını göstermek üzere düzenlenen belgeye adisyon denir. Devamını Oku »

Ciro Primi Muhasebe Kaydı

vergi mevzuatı

Ciro primi verilmesi sonucunda yapılacak muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır. Aşağıdaki örnek olayda hem ciro primi alanın hem deverenin ciro primi kaydı bulunmaktadır. ÖRNEK: Arçelik bayi A firması satışlarında firmanın bildirdiği kotayı aşmış ve 10.000 TL ciro primi faturasını düzenleyip Arçelik ten bu parayı talep etmiş bu faturayı 31/12/2009 tarihi itibariyle kesmesi veya 10/01/2010 Ocak ayı itibariyle düzenlemesi arasındaki kayıtlar nasıl ... Devamını Oku »

İhraç Kayıtlı Mal Satışı Muhasebe Kaydı

vergi mevzuatı

İhraç kayıtlı mal teslimi yapılması sonucu bu işlemlerin muhasebe kaydı aşağıdaki şekilde yapılabilecektir. 1- İhraç kayıtlı satış kaydı: ../../200x 120 Alıcılar xx 192 Diğer KDV xx -Tecil Edilebilir Kdv 391 Hesaplanan Kdv XX 601 Yurt Dışı Satışlar XX İhraç Kaydıyla Satış 2- Ödenecek KDV çıkması halinde ay sonunda yapılacak tahakkuk kaydı: Devamını Oku »

Ba Bs Göndermeme Cezası

vergi mevzuatı

Ba Bs formlarını gönderme süresi içinde göndermeyen, eksik veya yanıltıcı şekilde gönderen mükelleflere 2015 Takvim yılında 1.300 TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Ba Bs göndermeme cezası uygulanırken, Ba ve Bs formları tek form olarak kabul edilecek ve aynı ay için iki form için tel özel usulsüzlük cezası düzenlenecektir. Süresinde verilen Formların 10 gün içinde düzeltmesi yapılırsa özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir. ... Devamını Oku »

Ba Bs Gönderme Süresi

vergi mevzuatı

Ba-Bs formları 2010 yılından itibaren aylık dönemler halinde zorunlu olarak bildirilmektedir. Mükellefler kişilerden veya kurumlardan aldıkları KDV hariç 5.000 TL ve üstündeki tutarlara ait alışlarını ve satışlarını Ba Bs formları ile bildirirler. Peki Ba Bs Gönderme Süresi Ne Zaman? Ba Bs formları takip eden ay boyunca gönderilir. Yani alış ve satışları yaptığımız ayı takip eden ayın 1.gününden son gününe kadar ... Devamını Oku »

Adi Ortaklık Nedir

maliye

(1)Kazançları özel olarak vergilendirilen, özel hukuk ilkelerine göre kurulan, tüzel kişiliği olmayan, geçici ve sürekli ortaklıklardır.(2) TTK’ da tanımlanan şirket özelliklerini taşımayan (tüzel kişiliği olmayan) ve Borçlar Kanununa göre kurulan iki ya da daha çok kişinin ortak bir amaç için emek ve mallarını birleştirmeleri (BK. mad. 620). Devamını Oku »