En Çok Okunanlar

Akreditif Mektubu Nedir

Akreditifi açan bankanın, akreditif açtığını bildiren, çoğunlukla bankanın muhabiri vasıtası ile bazen da doğrudan doğruya lehtara tebliğ olunan mektubudur. Akreditif mektubu ya da telgrafı Milletler Arası Ticaret Odasının tertiplediği örneklere uygun olarak düzenlenir. Devamını Oku »

Ağır Kusur Nedir

1 Ocak 1999 tarihinden önceki dönemlerde uygulanan, 4369 sayılı kanunla kaldırılan ve ziyaa uğratılan vergi miktarının bir katı tutarında ceza alınmasını gerektiren, vergi aslına bağlı ceza türüdür. Devamını Oku »

Adisyon Nedir

Gerçek usulde vergilendirilen alkollü içki servisi yapılan hizmet işletmelerinde sunulan hizmetin veya emtianın cins ve miktarını göstermek üzere düzenlenen belgeye adisyon denir. Devamını Oku »

Ciro Primi Muhasebe Kaydı

Ciro primi verilmesi sonucunda yapılacak muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır. Aşağıdaki örnek olayda hem ciro primi alanın hem deverenin ciro primi kaydı bulunmaktadır. ÖRNEK: Arçelik bayi A firması satışlarında firmanın bildirdiği kotayı aşmış ve 10.000 TL ciro primi faturasını düzenleyip Arçelik ten bu parayı talep etmiş bu faturayı 31/12/2009 tarihi itibariyle kesmesi veya 10/01/2010 Ocak ayı itibariyle düzenlemesi arasındaki kayıtlar nasıl ... Devamını Oku »