En Çok Okunanlar

Uzlaşma Nedir

Vergi dairesi tarafından yapılan tarhiyatlar ile kesilen cezalar üzerinden, vergi dairesi ve yükümlünün pazarlık sonucu anlaşmalarına uzlaşma denir. Tarhiyat öncesi uzlaşma ve tarhiyat sonrası uzlaşma olmak üzere ikiye ayrılır. Uzlaşmada her  iki taraf da bazı haklarından vazgeçer. Vergi dairesi kanunen alması gereken vergi aslı ve cezasının bir kısmından vazgeçerek, parayı daha hızlı bir şekilde hazineye intikal ettirir ve olası dava ... Devamını Oku »

Akreditif Mektubu Nedir

Akreditifi açan bankanın, akreditif açtığını bildiren, çoğunlukla bankanın muhabiri vasıtası ile bazen da doğrudan doğruya lehtara tebliğ olunan mektubudur. Akreditif mektubu ya da telgrafı Milletler Arası Ticaret Odasının tertiplediği örneklere uygun olarak düzenlenir. Devamını Oku »

Ağır Kusur Nedir

1 Ocak 1999 tarihinden önceki dönemlerde uygulanan, 4369 sayılı kanunla kaldırılan ve ziyaa uğratılan vergi miktarının bir katı tutarında ceza alınmasını gerektiren, vergi aslına bağlı ceza türüdür. Devamını Oku »

Adisyon Nedir

Gerçek usulde vergilendirilen alkollü içki servisi yapılan hizmet işletmelerinde sunulan hizmetin veya emtianın cins ve miktarını göstermek üzere düzenlenen belgeye adisyon denir. Devamını Oku »