En Çok Okunanlar

Vergi Nedir

Vergi; Devletin, kamu hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak üzere, gerçek ve tüzel kişilerin mali güçlerine göre devletin egemenlik gücüne dayanılarak topladığı karşılıksız paralardır. Anayasamızın 73.maddesinde vergi ödevine yer verilmiştir; Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya ... Devamını Oku »

Moratoryum Nedir

Bir ülkenin vadesi geçmiş ve vadesinde ödenmemiş, birikmiş borçlarını ödeyemeyeceğini ilan etmesi veya ek ödeme süresi talep etmesidir. Türkiye’de ilk moratoryum 1958 tarihinde ilan edilmiştir. Devamını Oku »