En Çok Okunanlar

Vergi Yükü Nedir

Kişinin ödemiş olduğu vergi dolayısıyle hissetiği baskıya subjektif vergi yükü ya da vergi tazyiki denir. Bu vergi yükünün hesaplanabilmesi mümkün değildir. Objektif vergi yükü ise, ödenen vergi ile gelir arasındaki oransal ilişkiyi ifade etmektedir. Dar anlamda vergi yükü, vergi gelirlerinin milli gelire oranını ifade ederken; geniş anlamda vergi yükü, vergi gelirleri ile sosyal parafiskal gelirler toplamının milli gelire oranını ifade ... Devamını Oku »

Vergi Kapasitesi Nedir

Vergi veya vergileme kapasitesi, bir ülkede kamusal hizmetlerin temel finansman aracı olarak başvurulacak vergilerin taban büyüklüğünü veya vergi potansiyelini ifade etmektedir. Burada konunun bir olması gereken bir de fiili veya mevcut durumu vardır. Çeşitli kriterler, veriler ve büyüklükler dikkate alınmak suretiyle ortaya çıkan vergileme gücü veya imkanı, potansiyel vergi kapasitesini vermekte; buna mukabil, belli yer ve zamandaki uygulama ile ulaşılan ... Devamını Oku »

Vergi Nedir

Vergi; Devletin, kamu hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak üzere, gerçek ve tüzel kişilerin mali güçlerine göre devletin egemenlik gücüne dayanılarak topladığı karşılıksız paralardır. Anayasamızın 73.maddesinde vergi ödevine yer verilmiştir; Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya ... Devamını Oku »

Moratoryum Nedir

Bir ülkenin vadesi geçmiş ve vadesinde ödenmemiş, birikmiş borçlarını ödeyemeyeceğini ilan etmesi veya ek ödeme süresi talep etmesidir. Türkiye’de ilk moratoryum 1958 tarihinde ilan edilmiştir. Devamını Oku »