En Çok Okunanlar

Franchising Nedir

Bir sistem veya marka sahibinin, belirli süre ve koşullar altında bedel karşılığı sistem ve markasını yatırımcılara kullandırmasına yönelik uzun vadeli bir antlaşmadır. Devamını Oku »

Bıyıklı Yabancı Nedir

“Bıyıklı Yabancı” kavramı Türkiye’ye 1988 yılında girmiştir. Dönemin hükümeti borsaya vergi getirdi. Ancak, yabancı yatırımcılar bu vergiden muaf tutuldu. Bu şartlar altında, yabancılar borsadan elde ettikleri kârın tamamını ceplerine indirirken, yerliler vergi ödemek zorunda kaldı. Nitekim yerliler de vergi ödemekten kurtulmanın yolunu kısa sürede buldu. Yabancı aracı kurumlarla anlaşan yerliler yurtdışından işlem yapmaya başladı. Onların adı da “Bıyıklı Yabancı” oldu. Devamını Oku »

Değerleme Nedir

Para dışındaki iktisadi kıymetlerin değerinin para olarak belirlenmesi, bir işletmenin bina, arsa, makine, teçhizat vs şeklindeki aktiflerin değerinin takdiri ve tahmini yönündeki işleme denir. Devamını Oku »

Mali Rantabilite Nedir

İşletme sahipleri tarafından sağlanan kaynağın bir birimine düşen kârı göstermektedir. İşletmenin yönetiminin başarı derecesini gösterir. Net kaynağın özkaynağa bölünmesiyle bulunur. Devamını Oku »

Nakit Oranı Nedir

Hazır değerlerin kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesiyle elde edilen orandır. İşletmenin alacaklarını tahsil edememesi ve stokların nakde çevirememesi durumunda borçlarını ödeyebilme gücünü gösterir. Devamını Oku »

Asit Test Oranı Nedir

Dönen varlıklardan stokların çıkarılıp kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesiyle elde edilen orandır. Stoklar satılamadığında işletmenin borçlarını ödeyebilme gücünü gösterir. Devamını Oku »