En Çok Okunanlar
Anasayfa » Vergi Mevzuatı » Tebliğler

Tebliğler

Gelirin Toplanması ve Beyanı-1 Sirküler

vergi

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Gelir Vergisi Sirküleri/16 Konusu : Gelirin toplanması ve beyanı Tarihi : 11/02/2004 Sayısı : GVK-16/2004-8/Gelirin toplanması ve beyanı-1 İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 85, 86 İlgili olduğu kazanç türleri : Bütün kazanç ve iratlar 1 – Giriş Gelir Vergisi Kanununun toplama yapılmayan halleri belirleyen 86 ncı maddesinde 4842 ve 4962 sayılı ... Devamını Oku »

163 SIRA No’lu VUK Genel Tebliği

Bakanlığımıza yapılan çeşitli müracaatlardan, yatırımların finansmanında kullanılan kredilere ilişkin faiz giderleri ile yurt dışından döviz kredisiyle sabit kıymet ithal edilmesi nedeniyle ortaya çıkan kur farklarının, sabit kıymetin maliyet bedeline mi intikal ettirileceği yoksa doğrudan ilgili yılın giderleri arasında mı gösterileceği hususlarında tereddütler bulunduğu anlaşılmış ve bu konularda aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür. 1. Yatırımların finansmanında kullanılan kredilerle ilgili faizlerden kuruluş ... Devamını Oku »

172 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği

11/12/1985 gün ve 1895 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3239 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile Vergi Usul Kanununun özel ödeme zamanları başlıklı 112 nci maddesinde yapılmış olan değişiklikler açıklanmıştır. 112 nci maddesinin 3 numaralı bendi yeniden düzenlenerek ikmalen, re’sen ve idarece yapılan tarhiyatlara ilişkin olarak kesilecek cezaların yanısıra, verginin tahakkukunu geciktirmekten dolayı uygulanmakta olan faizin oranı ve hesaplanacağı süre değiştirilmiş ... Devamını Oku »