En Çok Okunanlar
Anasayfa » Sözlük

Sözlük

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu

vergi mevzuatı

Resmi belgede sahtecilik suçu TCK’nın 207 numaralı maddesinde düzenlenmiştir. Resmi belgede sahtecilik resmi bir belgenin sahte olarak üretilmesi veya sahte bir resmi belgenin kullanılması ya da orijinal bir resmi belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesidir. Peki resmi evrak nedir ilk olarak bunun tanımını yapalım sonra suçun maddi unsurlarına değinelim. Resmi evrak, bir kamu görevlisi tarafından, kamu görevinin gereği olarak hazırlanan belgedir. ... Devamını Oku »

Uzlaşma Nedir

vergi mevzuatı

Vergi dairesi tarafından yapılan tarhiyatlar ile kesilen cezalar üzerinden, vergi dairesi ve yükümlünün pazarlık sonucu anlaşmalarına uzlaşma denir. Tarhiyat öncesi uzlaşma ve tarhiyat sonrası uzlaşma olmak üzere ikiye ayrılır. Uzlaşmada her  iki taraf da bazı haklarından vazgeçer. Vergi dairesi kanunen alması gereken vergi aslı ve cezasının bir kısmından vazgeçerek, parayı daha hızlı bir şekilde hazineye intikal ettirir ve olası dava ... Devamını Oku »

Akreditif Mektubu Nedir

maliye

Akreditifi açan bankanın, akreditif açtığını bildiren, çoğunlukla bankanın muhabiri vasıtası ile bazen da doğrudan doğruya lehtara tebliğ olunan mektubudur. Akreditif mektubu ya da telgrafı Milletler Arası Ticaret Odasının tertiplediği örneklere uygun olarak düzenlenir. Devamını Oku »

Ağır Kusur Nedir

maliye

1 Ocak 1999 tarihinden önceki dönemlerde uygulanan, 4369 sayılı kanunla kaldırılan ve ziyaa uğratılan vergi miktarının bir katı tutarında ceza alınmasını gerektiren, vergi aslına bağlı ceza türüdür. Devamını Oku »

Adisyon Nedir

maliye

Gerçek usulde vergilendirilen alkollü içki servisi yapılan hizmet işletmelerinde sunulan hizmetin veya emtianın cins ve miktarını göstermek üzere düzenlenen belgeye adisyon denir. Devamını Oku »