En Çok Okunanlar
Anasayfa » Muhasebe Dersleri

Muhasebe Dersleri

Ciro Primi Muhasebe Kaydı

vergi mevzuatı

Ciro primi verilmesi sonucunda yapılacak muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır. Aşağıdaki örnek olayda hem ciro primi alanın hem deverenin ciro primi kaydı bulunmaktadır. ÖRNEK: Arçelik bayi A firması satışlarında firmanın bildirdiği kotayı aşmış ve 10.000 TL ciro primi faturasını düzenleyip Arçelik ten bu parayı talep etmiş bu faturayı 31/12/2009 tarihi itibariyle kesmesi veya 10/01/2010 Ocak ayı itibariyle düzenlemesi arasındaki kayıtlar nasıl ... Devamını Oku »

İhraç Kayıtlı Mal Satışı Muhasebe Kaydı

vergi mevzuatı

İhraç kayıtlı mal teslimi yapılması sonucu bu işlemlerin muhasebe kaydı aşağıdaki şekilde yapılabilecektir. 1- İhraç kayıtlı satış kaydı: ../../200x 120 Alıcılar xx 192 Diğer KDV xx -Tecil Edilebilir Kdv 391 Hesaplanan Kdv XX 601 Yurt Dışı Satışlar XX İhraç Kaydıyla Satış 2- Ödenecek KDV çıkması halinde ay sonunda yapılacak tahakkuk kaydı: Devamını Oku »

501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı İşleyişi

Bu hesap işletmeye tahsis edilen ancak henüz ödenmemiş olan sermaye miktarını göstermek içim kullanılan aktif karakterli hesaptır. Pasifte 500 sermaye hesabının altında pasif düzenleyen aktif karakterli bir hesap olarak görev yapar 501 ödenmemiş sermaye hesabı. İşletmeye sermaye tahsis edilirken 500 sermaye hesabı alacaklandırılır, borçu hesap ise 100 Kasa hesabı (sermayenin tamamının para olduğunu var sayarsak) ve 501 Ödenmemiş sermaye hesabı ... Devamını Oku »

101 Alınan Çekler Hesabının İşleyişi

101 Alınan Çekler Hesabı, Çekler, yazılı değerleri ( İtibari Değer ) üzerinden değerlenir. Alınan çeklerin üzerindeki yazılı değerleri ile borçlu tarafa kayıt edilir, bankadan tahsil veya ciro edildiğinde alacak tarafa kaydedilir. Hesap daima borç bakiyesi verir veya hiç bakiye vermez. Hiçbir şekilde alınan çekler hesabı alacak bakiyesi vermez.       1) Yabancı Paralı Çekler, alındıkları tarihteki TCMB ” Döviz ... Devamını Oku »

100 Kasa Hesabının İşleyişi

100 Kasa Hesabı, İşletmelerin nakit giriş ve çıkışlarının kaydedildiği Kasa Hesabı, bilançonun aktifinde yer alan aktif karakterli bir hesaptır. Nakit girişleri hesapta bir artış meydana getirdiği için hesabın borcuna, nakit çıkışları hesapta bir azalış yarattığı için hesabın alacağına kaydedilir. Bu hesaba üçüncü kişilerden alınan çekler kaydedilmez. Söz Konusu çekler, ” 101 Alınan Çekler ” hesabında izlenir.     Tek Düzen ... Devamını Oku »

Tek Düzen Hesap Planı

İşletmeler Muhasebe sistemini Tek Düzen Hesap Planı çerçevesi ve hesap planı doğrultusunda kurmak zorundadırlar. Hesapların çalışması, hesap planı açıklamalarında belirtildiği gibi gerçekleşecektir. Tek Düzen Hesap Planı’nda yer alan hesap sınıfları ( Ana Hesap Grupları ) aşağıdaki gibidir; 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 Hazır Değerler 100- Kasa 101- Alınan Çekler 102- Bankalar 103- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Devamını Oku »